RSS

Tag Archives: stargi

Nor me na swazi angar sara balad shom


Nor me na swazi angar sara balad shom

Za  de  grana  intezar sara balad shom

qahat sali ye sam dasti rabande raghla

Za che lag lag da khomar sara balad shom

daa  tanha  tanha  be  yara  mehfelona

da marghayo da chaghar sara balad shom

da setam  tora de mata pasa khkari

ya  kho  za  ye  da gozaar sara balad shom

che da kali pa taza hawa ba mast wam

was da khaar gard ao ghobar sara balad shom

zan ta khpaly okhky paky krham pa khpala

za  da  stargo  da  powar sara balad shom

beya ba taar taar grywan wagandam Amina

ka da yar da zolfo taar sara balad shom

Poet: Muhammad Amin Amin Kohat Pakistan
 
 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Kala che khwa na mi diber taly dy


Kala che khwa na mi diber taly dy
Pas lh haghi na mi nazar taly dy
maa ba dh qaam ph sar ghairat krry o
kho lh khpal qaama mi bawar taly dy
sta dh banro misal sa dasi dy che
laka azghy mi ph zigar taly dy
bya ba doka nh shma sta ph wado
sala darogh waye che shar taly dy
marra bs daa mo dh amal dh dh lasa
aman zamung dh lar ao bar taly dy
warshai ao sok zama RASHID ph khula kai
rana khafa mi dh sar taly dy

Poet: Rashid Khan Rashid

 
 

Tags: , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: