RSS

Tag Archives: masho gagar

Sok che zama sang ta dilber rawali.


Sok ch zama sang ta dilbar rawali

Sok che zama sang ta dilber rawali.
miasht ba bewakhta da akhter rawali.
wi ba pranestey da amal kitab dey.
ta che pa wraz da muhasher rawali.
da sanga yar me naseeb sho khalqa.
us me da khalqo pa nazer rawali.
ka ye raukatal yow zal pa meena.
da ba zama da zrah parher rawali.
pa kato bandey ba ye sa ukama za.
che pa talab me da kosar rawali.
Heirana tama agah zaat na kawa.
Sok che makham pasey saher rawali.

 
 

Tags: , , , , , , , , , ,

ugora che stargo ke katal kawi.


vector-eye-15434095

ugora che stargo ke katal kawi.
ghasho da banro bandey wishtal kawi.
pam kawa nadana che sati na shey.
meena sor angar dey swazawal kawi.

qadar ba dey taal kawi pradi khalaq.
sha na ba guzar darbandey khpal kawi.
ugora sta Ishq ke sudaiy shwalo.
us pa lara zai gotey shmiral kawi.
Ka che ranjh warbandey purey kri.
stargey da ashan me sam khwaral kwai.
za heiran da sta meeney ranzor krama.
Moar rata abas daro dormal kawi.

(Added by: SARTAJ HEIRAN MASHO GAGAR.)

 
 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: