RSS

Tag Archives: Baala Muqam Me Da Ishq Darko No Pa Sar Aokhate

Nor me na swazi angar sara balad shom


Nor me na swazi angar sara balad shom

Za  de  grana  intezar sara balad shom

qahat sali ye sam dasti rabande raghla

Za che lag lag da khomar sara balad shom

daa  tanha  tanha  be  yara  mehfelona

da marghayo da chaghar sara balad shom

da setam  tora de mata pasa khkari

ya  kho  za  ye  da gozaar sara balad shom

che da kali pa taza hawa ba mast wam

was da khaar gard ao ghobar sara balad shom

zan ta khpaly okhky paky krham pa khpala

za  da  stargo  da  powar sara balad shom

beya ba taar taar grywan wagandam Amina

ka da yar da zolfo taar sara balad shom

Poet: Muhammad Amin Amin Kohat Pakistan
 
 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Baala Muqam Me Da Ishq Darko No Pa Sar Aokhate


Noom Kho De Ghal Sho Che Zama Da Zrha Pa War Aokhate,

Baala Muqam Me Da Ishq Darko No Pa Sar Aokhate

Noom Kho De Ghal Sho Che Zama Da Zrha Pa War Aokhate,

Grana Khata Shwale Ka Pal Dy Be Lagama Shwlo

Nan Che Aghyar Sara Zma Pa Zorh Sadar Aokhate,

Zma Da Kali Khkuli Khkuli Hayanak Zalmi Di

Sta Kho Da Khaar Koso K Peghly Hm Pa Shar Aokhate,

Skanray Makham Me Wo Da jwand Pake Be-Kaifa Wo Khwand

Nasapa Sreeka Da Aafaq Shwe Laka Nwar Okhate,

Darpase Maat Gud,Der Pa Grana Sta Pa Pluno Dartlm

Kho Ta Panah Shwe Da khpal Jag Mayaar Pa Ghar Aokhate,

His Muntashir Ba Sta Da Zehn Ghurzangona Nashi

NADAN Da Der Jawar Fikrono Samandar Aokhate..

 
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: