RSS

Tag Archives: arman

Sta ph yadonu terawam wakhtona


Sta ph yadonu terawam wakhtona,
Ph armanonu terawam wakhtona,
Sang bh zama zarrgay qarar womomi,
Be didanonu terawam wakhtona,
Wayama os bh ra shi os bh ra shi,
Ph umidonu terawam wakhtona,
Zama ph makh ke surkhi sanga ra shi,
Che ph ghamonu terawam wakhtona,
Che sta yadona me khub otakhtawi,
Sta ph khatonu terawam wakhtona,
Zama ASIR zwani ghazal wokhwarra,
Tash ph shironu terawam wakhtona,

 
Leave a comment

Posted by on June 15, 2013 in Shairaan

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zalima Yara


Zalima Yara pa ma zra oseza

Makhi la ma raza che na de venam

zama da zra hagha zaara Zakhmoona

taza she vene she che ode vinam

broken-heart

broken-heart (Maat Zra)


 
Leave a comment

Posted by on November 16, 2009 in Pashto Ash'aar

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Armanona me qathligi


Armanoona

Armanona me qathligi za wayem khair dai
Pa ma kanri rawaregi za wayem khair dai.

Ta da mahel pa shesha saski shmari.
Zama jongara ra sasegi za wayem khair dai.

Ka da zara veni me ghwari mani na di.
Ka zwani me pe rjegi za wayem khair dai.

NADANA pregda dagha khkuli khkuli.
Wara khkuli pradi kegi za wayem khair dai.

 
Leave a comment

Posted by on March 14, 2009 in Hassan Baaz Nadan

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: