RSS

Category Archives: Hassan Baaz Nadan

Baala Muqam Me Da Ishq Darko No Pa Sar Aokhate


Noom Kho De Ghal Sho Che Zama Da Zrha Pa War Aokhate,

Baala Muqam Me Da Ishq Darko No Pa Sar Aokhate

Noom Kho De Ghal Sho Che Zama Da Zrha Pa War Aokhate,

Grana Khata Shwale Ka Pal Dy Be Lagama Shwlo

Nan Che Aghyar Sara Zma Pa Zorh Sadar Aokhate,

Zma Da Kali Khkuli Khkuli Hayanak Zalmi Di

Sta Kho Da Khaar Koso K Peghly Hm Pa Shar Aokhate,

Skanray Makham Me Wo Da jwand Pake Be-Kaifa Wo Khwand

Nasapa Sreeka Da Aafaq Shwe Laka Nwar Okhate,

Darpase Maat Gud,Der Pa Grana Sta Pa Pluno Dartlm

Kho Ta Panah Shwe Da khpal Jag Mayaar Pa Ghar Aokhate,

His Muntashir Ba Sta Da Zehn Ghurzangona Nashi

NADAN Da Der Jawar Fikrono Samandar Aokhate..

 
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zamunga cham zamunga kor swazawi – Hassan Baz Hassan – Peshawar


Zamunga cham zamung kor

Zamunga cham zamunga kor swazawi

Khudai Khabar wali mng nor swazavi

Daa da sparli da khwanda sa khabar de

Da che guloona pa har lor swazawi

Mung kho da har cha angaari balawoo

Khalak abas zamunga shkor swazawi

Pa ranra wraz che pa tyaroo ke doob ye

Daa de azaar da plar aw mor swazawi

Da jwand kitab ke ye sa haq nishta day

Kom yo  saray che khpala khor swazawi

Komi dunya la da ajmal salai yoso

Sok zaliman de warta gor swazawi

Hasana deri geeli hm kha na de

Bia ba de khalaq pa peghor swazawi

 
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sok pa Masjid ke da sajdo lewani


Sok pa Masjid ke da sajdo lewani

Sok mekhano ke da nasho lewani

sok tola shpa ebadatoona kawi

sok pa palang da speeno khwlo lewani

sok tola wraz warsara nast la sanga

sok ye deedan ta dee da shpo lewani

sok warta wai rata gori ba na

sok ye da stargo da leedo lewani

(Hassan Baz Nadan)

 
2 Comments

Posted by on December 19, 2009 in Hassan Baaz Nadan

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Armanona me qathligi


Armanoona

Armanona me qathligi za wayem khair dai
Pa ma kanri rawaregi za wayem khair dai.

Ta da mahel pa shesha saski shmari.
Zama jongara ra sasegi za wayem khair dai.

Ka da zara veni me ghwari mani na di.
Ka zwani me pe rjegi za wayem khair dai.

NADANA pregda dagha khkuli khkuli.
Wara khkuli pradi kegi za wayem khair dai.

 
Leave a comment

Posted by on March 14, 2009 in Hassan Baaz Nadan

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: