RSS

Category Archives: Asad Ullah Chishti – TaruJabba

Ilme Bayan –


Ilme Bayan

Dh bayan lughvi maana “sargandawal” da,

Ph adabi estela ke hagha qawaed ao tariqe che dh komu ph zarya yo insan dh khpal matlb izhar ph zrrh pure, Khwandwar ao asarkwonki andaz ke wrrande kawalay shi,

Dh matlb sargandwalu la lafzona pakar v, Dh lafzono 2wa qisma di, (1) che lughvi maana war kawi (2) che majazi maana war kawi, Dh bayan 4 barkhe di,

(1) Tashbeeh (2) Iste,aara (3) Kinaya (4)Majaze mursal

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: