RSS

Nor me na swazi angar sara balad shom

06 Dec

Nor me na swazi angar sara balad shom

Za  de  grana  intezar sara balad shom

qahat sali ye sam dasti rabande raghla

Za che lag lag da khomar sara balad shom

daa  tanha  tanha  be  yara  mehfelona

da marghayo da chaghar sara balad shom

da setam  tora de mata pasa khkari

ya  kho  za  ye  da gozaar sara balad shom

che da kali pa taza hawa ba mast wam

was da khaar gard ao ghobar sara balad shom

zan ta khpaly okhky paky krham pa khpala

za  da  stargo  da  powar sara balad shom

beya ba taar taar grywan wagandam Amina

ka da yar da zolfo taar sara balad shom

Poet: Muhammad Amin Amin Kohat Pakistan
 
 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: