RSS

Monthly Archives: March 2009

Tar matlaba che dosti shwa mara pregda


تر مطلبہ چی دوستی شوہ مڑہ پریگدہ

پہ پیسو چی آشنائی شوہ مڑہ پریگدہ

اوس دہ یوے معشوقے شپاڑس عاشقان وی

ھسی دہ گپ شپ عاشقی شوہ مڑہ پریگدہ

 
2 Comments

Posted by on March 26, 2009 in Pashto Ash'aar

 

Armanona me qathligi


Armanoona

Armanona me qathligi za wayem khair dai
Pa ma kanri rawaregi za wayem khair dai.

Ta da mahel pa shesha saski shmari.
Zama jongara ra sasegi za wayem khair dai.

Ka da zara veni me ghwari mani na di.
Ka zwani me pe rjegi za wayem khair dai.

NADANA pregda dagha khkuli khkuli.
Wara khkuli pradi kegi za wayem khair dai.

 
Leave a comment

Posted by on March 14, 2009 in Hassan Baaz Nadan

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Faryad-فریاد


Loya Khudaya sta de khkuli dunyagai ke

Saway zra logharan, tan tanha jarigam

kala yad kram rukh da yar kala mehshar kram

zwani-marg jwandoon na wali za yarigam

kala paam me pa haiwad she no larhzigam

Raba sok zama da Gul watan dukhman day

weeni weeni che har khwa ta nan prati de

da da komi mor da zra writi tooty de

Khaista navi la deedan pa tama nasta

tor orbal, da bangro shrang pa speeno lecho

khpal lali ta muntazira da Kandigi

Khushalai na pa jamo ke na zaigi

Armanoona ye tala wala tas nas sho

Rang da weeno che nakreezo ke gadigi

Sok Changaiz pa Kankaro Saltanat ghwari

Wran weejar moo da khaista Gulistan ghwari

DA AGHYARO SAZISHOONA TOOL NAKAM KRE

PA WATAN MOO REHMATOONA TOOL TAMAM KRE

USMAN ta lara pa da ranga faryad kra

RABBA Ta me da watan da GHAMA KHLAS KRA

 

(USMAN SHAH-KATLANG)

06-March-2006

 
2 Comments

Posted by on March 5, 2009 in Syed Usman Shah-Katlang

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: